S ohľadom na užitočnosť a praktickú hodnotu, ale aj nákupnú cenu okuliarov sa určite oplatí zamyslieť sa nad tým ako im predĺžiť životnosť. Pri kvalitných modeloch z našej ponuky je to celkom jednoduché – stačí si dať pozor na niekoľko základných pravidiel starostlivosti o okuliare.

 

 1. Nikdy si okuliare nezakladajte ani neskladajte jednou rukou. Namiesto toho ich opatrne uchopte oboma rukami a založte či zložte jemným súvislým pohybom.

 2. Nepoužívajte na čistene okuliarov okraj svetra alebo inej látky ktorá je práve poruke, ani vlhčené utierky alebo dokonca silné chemické saponáty či rozpúšťadlá – mohli by nenávratne poškodiť povrch najmä plastovej šošovky.

3. Okuliare čistite výhradne čistou mikrofázovou utierkou, nikdy nie nasucho (aspoň na ne dýchnite), prípadne vlažnou vodou s kvapkou jemného saponátu. Výborným riešením môže byť kúpa ultrazvukovej čističky ktorá si okrem okuliarov poradí aj s čistením šperkov a iných predmetov.

4. Pri ručnom čistení okuliarov na ne nevyvíjajte zbytočne vysoký tlak, netlačte na ne viac ako je potrebné – zvlášť tenké kovové rámy a polorámy potrebujú jemné zaobchádzanie aby sa nezdeformovali.

5. Na prenos alebo uloženie okuliarov vždy používajte kvalitné puzdro, do ktorého si uložte okuliare zabalené do mikrofázovej utierky. Nikdy ich neukladajte sklami dolu, ani keď ich kladiete na mäkký podklad.

 6. Nikdy nenoste okuliare bez puzdra po vreckách alebo v taške, ani ich neukladajte na miesta kde by mohli byť nevedomky zašliapnuté či zničené iným spôsobom. 

 7. Občas si skontrolujte či nie sú na okuliaroch uvoľnené skrutky, spoje a iné časti. Ak áno, neváhajte ich odniesť do opravy skôr ako dôjde k poškodeniu okuliarov. 

 8. Chráňte svoje okuliare pred extrémnymi teplotami a rýchlymi zmenami teploty okolitého prostredia.

 9. Napriek všetkej snahe počítajte s malými nehodami. Vždy majte popri nosených okuliaroch pripravené rezervné okuliare uschované v ochrannom puzdre, pripravené k noseniu.

 

Nech vám vaše okuliare dlho slúžia..!