Všetko čo potrebujete vedieť o PD

Čo je to PD?

PD = Pupillary distance, vzájomná vzdialenosť očných zreníc. Údaj je potrebný pre presné vyhotovenie dioptrických okuliarov. Hodnota je na recepte uvádzaná ako "Vzdialenosť zreníc". 

Čo je to PD?Hodnota PD na receptePD meradlo

Priemerná hodnota v populácii je 63 mm. (Muži = 64mm, ženy = 61,7mm, deti = 53mm).

Prečo je PD dôležité?

Prečo merať PD?

PD je dôležité pre správne zabrúsenie okuliarových šošoviek, resp. ich vycentrovanie s očnými zrenicami. Používa sa na určenie toho, kam sa pozeráte cez šošovku vašich okuliarov a preto by malo byť čo najpresnejšie. Malé odchýlky nemusia spôsobiť problém, ale potrebujeme čo napresnejší údaj.

Ako zmerať PD?

Váš očný lekár vám zvyčajne zmeria PD počas vyšetrenia.

Ak vám však údaj na recepte chýba, nasledujúcich 5 krokov vám pomôže zmerať si ho sami alebo s pomocou druhej osoby.

1. Stiahnite si a vytlačte naše  PD meradlo , alebo použite pravítko. 

2. Postavte sa asi 20cm od zrkadla.

3. Pozerajte vzpriamene a držte pravítko pri vašom obočí.

4. Zatvorte pravé oko a potom zarovnajte pravítko na 0 mm so stredom ľavej zrenice.

5. Pozerajte sa priamo, potom zatvorte ľavé oko a otvorte pravé oko. Hodnota v mm, ktorá vedie až do stredu pravého oka, je vaša hodnota PD.

TIP: Zmerajte si PD 3 až 4 krát, aby ste si boli istý správnym opakovaným meraním. 

Duálne, alebo dve hodnoty PD. 

Dve hodnoty PD

V niketorých prípadoch môžete mať na recepte alebo potrebujete zadať dve hodnty PD. Zvlášť pre ľavé a pravé oko. Má to význam vtedy ak sa hodnoty líšia a zápis bude v tvare: 32/31. Prvý údaj je vždy pre pravé oko. 

Ako vypočítate blízke PD na čítanie okuliarov?

Štandartne je PD uvádzané pre okuliare do diaľky. Z tohto si potom vieme vypočítať blízke PD, pre okuliare na čítanie. 

PD pre okuliare na čítanie môžete vypočítať odpočítaním 3 mm od vašej hodnoty PD. Napríklad, ak je PD do diaľky 63 mm, potom PD na čítanie je 60 mm.

Ak na výpočet blízkeho PD používate 2 hodnty potom odrátajte 1,5 mm od merania každého oka. Napríklad ak je váš duálne PD do diaľky 32 / 31mm, váš blízke PD by bolo 30,5 / 29,5mm.

Teraz, vyzbrojení svojim PD a receptom môžete nakupovať na eOkuliare.sk a nájsť svoje dokonalé okuliare.

Nahrávám...