Počet detí ktoré musia nosiť okuliare už od útleho veku má žiaľ vzrastajúcu tendenciu. V prvých dňoch po narodení dieťa zrakom rozoznáva svetlo od tmy a pohyby v okolí, nedokáže však zaostriť zrak a rozoznať detaily. Ostrozrakosť sa v ňom rozvíja len pomaly a celý proces vývinu detského oka je dovŕšený približne vo veku až 8 rokov.

Najčastejšie príčiny nosenia okuliarov u detí

Medzi bežné detské problémy týkajúce sa zraku patrí krátkozrakosť, ďalekozrakosť a škúlenie. Ich príznaky zaregistruje všímavý rodič alebo sa diagnostikujú na zdravotnej prehliadke. Neliečenie týchto porúch videnia u detí vedie k tupozrakosti oka. Súčasťou liečby bývajú predpísané okuliare (už od 1 roka) alebo niekedy tzv. terapeutické kontaktné šošovky (aj pre deti mladšie ako 1 rok). Predpísané okuliare je bezpodmienečne potrebné nosiť, najmä v predškolskom veku keď sa ešte zrak vyvíja.

Ako vybrať okuliare pre deti?

Základným bodom je samozrejme výber rámu. Od éry Harryho Pottera :) menšie deti do istej miery akceptujú nosenie okuliarov, keďže sa dajú presvedčiť ich obľúbeným filmovým hrdinom. V každom prípade skúste do výberu rámu zapojiť aj dieťa, zvýšite tým pravdepodobnosť že okuliare bude nosiť ochotnejšie. Vzhľadom na nie príliš šetrné detské zaobchádzanie s okuliarmi voľte pevný, odolný rám. Nekupujte šošovky okuliarov zo skla – bezpečnejšie a odolnejšie budú tvrdené plastové šošovky. Využite možnosť ochrániť zrak dieťata priobjednaním 100% UV filtra.

Na čo ešte dávať pozor?

V prvom rade na to, aby deti predpísané okuliare skutočne nosili... V tomto smere treba inštruovať aj učiteľky v škôlke či škole. Zároveň je potrebné deťom vysvetliť zásady používania okuliarov (nasadzovať a skladať oboma rukami, nesiahať na šošovky okuliarov, správne čistenie okuliarov). Len nosiť okuliare však nestačí, dbajte tiež aby dieťa malo dostatok spánku, zdravú stravu plnú vitamínov. Aby netrávilo priveľa času za počítačom a TV, nevysilovalo si zrak čítaním a kreslením pri nedostatočnom osvetlení. To platí najmä pre deti v predškolskom veku a na nižšom stupni ZŠ, teda vo veku ktorý je pre vývoj zraku kritický.