Vďaka vnútroočnej tekutine, ktorá neustále do očí priteká a zároveň aj odteká naše oči „fungujú“ a majú správny tvar. Zdravé oko si správnym pomerom prítoku a odtoku tekutiny udržiava vnútroočný tlak na bezpečných úrovniach. Problémy nastávajú, ak sa cirkulácia vnútroočnej tekutiny naruší a očný tlak sa zvýši na nebezpečnú úroveň. Príliš vysoký očný tlak poškodzuje očný nerv, vedie k postupnému odumieraniu nervových vlákien a k poruchám videnia. Poruchy videnia sa prejavujú najskôr na periférnych oblastiach zorného poľa, takže ľahko uniknú pozornosti pacienta. Neskôr sa žiaľ zhoršuje videnie aj v centrálnej oblasti.

Vysoký očný, resp. vnútroočný tlak je jednou z najznámejších príčin vzniku glaukómu. Glaukóm je známy aj pod nie celkom výstižným názvom zelený zákal, a patrí medzi najčastejšie príčiny slepoty vo vyspelých krajinách (na prvom mieste je vekom podmienená degenerácia makuly). Glaukómom trpí cca každý päťdesiaty človek vo veku nad 40 rokov, mnohí však o tom ani nevedia. Glaukóm totiž často postupuje veľmi nenápadným spôsobom. Medzi známe rizikové faktory patrí vysoký vnútroočný tlak (nad 21 mm Hg), vek nad 40 rokov, krátkozrakosť nad 4 dioptrie, rodinný výskyt glaukómu, vysoký krvný tlak, časté migrény, silné fajčenie. Glaukóm však môže byť tiež vrodený, alebo sa zriedkavo môže vyvinúť aj u ľudí ktorí nemajú zvýšený očný tlak a u ľudí mladších ako 40 rokov...

Včasné liečenie dokáže zachrániť zrak..! Nepodceňujte potencionálne nebezpečenstvo a nechajte si najneskôr po 40-ke preventívne skontrolovať zrak očným lekárom vrátane zmerania očného tlaku a vyšetrenia očného pozadia, aby sa mohol odhaliť prípadný glaukóm alebo iné očné ochorenia ešte v skorom štádiu. Príznaky sa líšia podľa typu glaukómu: 

  • plazivý typ (primárny glaukóm otvoreného uhla)
  • záchvatový typ (primárny glaukóm zatvoreného uhla)
  • vrodený alebo sekundárny poúrazový glaukóm

 Pri plazivom type sú príznaky prakticky nebadateľné, takto nenápadne sa žiaľ „prejavuje“ väčšina prípadov glaukómu. Záchvatový typ je omnoho zriedkavejší, prejavuje sa vo forme tzv. akútneho glaukómového záchvatu s prudkými bolesťami zasiahnutého oka a hlavy. K príznakom patrí tiež podráždené červené oko, zahmlené videnie, postihnutý vidí okolo svetelných zdrojov dúhové kruhy, cíti nevoľnosť a niekedy i zvracia. Takýto silný záchvat vedie pacienta bezodkladne k lekárovi, vďaka čomu sa nasadí liečba včas a preto v absolútnej väčšine prípadov úspešne.