Cudzie teliesko v oku je nepríjemnosť, s ktorou sme sa už neraz stretli všetci. Najčastejšie nám niečo padne do oka v prašnom prostredí alebo vo vetre, ale napríklad mihalnica môže padnúť do oka v akejkoľvek situácii. Niekedy nás na to upozorní len pocit že „čosi je v oku“, často ale cítime ostrú rezavú bolesť. Oko slzí, sčervenie a stáva sa svetloplachým. Niekedy cudzí predmet v oku dokonca spôsobí kŕčovité zavrenie viečok, takže oko ani nedokážeme otvoriť a prezrieť.

 

Malé telieska (oceľové pilinky pri brúsení, drevené piliny pri pílení dreva atď.) sa často zachytia pod horným viečkom, pri žmurkaní sa zároveň s viečkom pohybujú a škriabu rohovku. Intenzívna rezavá bolesť v takomto prípade nie je prekvapením, keďže povrch rohovky oka je mimoriadne citlivý. Ak sa podarí cudzí predmet vybrať z oka dostatočne rýchlo, úľava je prakticky okamžitá. Najväčšie problémy sú ak je teliesko príliš malé (nedá sa v oku nájsť) alebo sa zasekne do rohovky. V tom prípade dokáže pomôcť len lekár vybavený mikroskopom (štrbinovou lampou). V ľahších prípadoch to však zvládne aj amatér.

 

Ako vybrať cudzie teliesko z oka? Ak je dobre viditeľné, najrýchlejším riešením môže byť opatrne a zľahka ho zachytiť rohom čistej vreckovky. Iný postup je vypláchnuť oko pomocou očnej vaničky Ophtalom, prípadne čistou vodou. Ak sa teliesko nachádza pod horným viečkom, môže pomôcť pretiahnuť horné viečko cez okraj spodného viečka. Čo v žiadnom prípade nerobiť? Netlačte na oko, nešúchajte a nemasírujte ho, neskúšajte vybrať teliesko pomôckami ktoré sú tvrdé, ostré alebo znečistené. Ak sa jedná o mušku či iný hmyz, v žiadnom prípade sa nesmie v oku rozpučiť. Skúste plakať – slzy väčšinou dokážu cudzí predmet vyplaviť. Ak sa odstránenie telieska nepodarí, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.